Det blir en del spørsmål etter hvert som jeg ønsker å svare på. Det vil jeg prøve å gjøre her på denne siden, slik at de som besøker siden kan se både spørsmålene og svarene.

Så var det bortrykkelsen enda en gang. kommenteren lyder: Det er en bortrykkelse av først de døde i kristus, så kommer englene og henter de hellige og vi samles i skyen for å møte Kristus.

Dette peker til  1 Tess 4,15-17 hvor det står:

For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

altså skal ikke noe komme i forveien for noen andre. Vi (de troende) skal alle møte Kristus samtidig enten vi er levende eller døde på det tidspunktet det store skjer.

de som blir tilbake er de urettferdige, de som ikke er blitt retferdiggjort ved troen på Kristus.

 

 

Godt å se at noen andre også tar Budskapet seriøst. Ja det er virkelig et godt budskap Jesus gir til menneskene. "Jeg er med dere alle dager inntil vedens ende," sa Han.

Når det gjelder min forståelse av endetiden er den slik. Benevnelsen "endetiden" må være en tidsperiode som ender i "den siste dag". Jeg tror endetiden begynte etter Jesu oppstandelse, ved Stefanus død, og varer helt til Han kommer igjen for å hente Sine ved tidenes ende. Hvorfor jeg tror den starter akkurat da kommer av at de 70 årsukene ender akkurat da. Samtidig begynner menighetens oppbyggelse omkring den tiden. Så det stemmer med ditt syn om at Han er usynlig nærværende hos den som tror og lyder Hans ord. Han er nærværende i denne tiden.

Uttrykket "de siste dager" er betegnelsen på den siste tidsperioden av endetiden. Det er i denne perioden den store trengsel vil foregå, og deretter tømmer Gud Sitt vredesbeger over jorden. Dette vredesbeger ender med verdens undergang og menighetens opprykkelse. Jeg skriver mer om dette i "Satan i lenker"

At jeg skrev: «Men det står også om noe helt annet, om Himmelen. Der skal det være evig glede, ikke mer sorg og død og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra våre kinn.». er kanskje litt misvisende, men Bibelen taler ofte om Himmelen. Der Gud er, er Himmelen, det er Guds nærvær som er Himmelen. Jeg vet at dette jeg henviste til skjer på jorden, den nye jord. Det er der hvor det nye Jerusalem stiger ned.

Samtidig tror jeg at Menigheten, Bruden, er borte fra denne nåværende jord mens den brennes og det skapes en ny. Den nye jord er der hvor Guds Jerusalem skal være og Gud midt i den.

Mvh

Ove K

Fikk et spørsmål om Blodmånen. Har gjort litt research og funnet ut følgende:

Sola, månen og jorda stiller seg på rett linje og sørger for at skyggen av jorda treffer månen.

Månen forsvinner ikke når jorda blokkerer for sola, men endrer farge fordi den blir indirekte opplyst. Sollys som passerer gjennom jordatmosfæren spres og bøyes, slik at de lengste bølgelengdene - som oransje eller rødt - treffer månen og reflekteres tilbake til oss. Dette fenomenet har skjedd utallige ganger siden himmellegemene ble skapt. Det er ikke noe nytt.  En grei forklaring på fenomenet.

 

Jeg ser at mange vil ha dette til å være en endetidsbegivenhet, eller endetids tegn, og bruker det for hva det er verdt. Det er rett at Bibelen forteller om at månen skal bli til blod, men da skal samtidig også solen bli formørket og stjernene skal slutte å lyse. Men mye skal skje før det inntreffer. Det begynner ikke med en blodrød måne. Den store trengsel skal komme først, og den tror jeg absolutt vi vil merke, vi som lyder Gud og Hans ord. Så tømmer Gud sitt vredesbeger utover jorden og over de som bærer dyrets merke. Store plager og pinsler for dem. Så kommer den store dagen da jorden skal brenne og sol og måne formørkes og stjernene ikke synes. Jeg tror derfor det er helt feil å ta denne måneformørkelsen til inntekt for dem som gjerne vil oppvigle og skremme mennesker. Det blir ikke frelse av slikt. Det oppnås ikke lydighet mot Gud av slike fantasier.

På den andre siden er det viktig for oss mennesker som tror og lyder Guds vilje å legge enda mer av oss selv tilside så Gud kan få bruke oss i Sitt arbeide nå i disse tider. Det er vel ingen tvil at vi er nærmere Jesu komme nå enn tidligere.

Kjære leser, bruk Bibelen og dens profetier, se om det du hører stemmer med det skrevne Ord før du lar deg skremme.

Ove K

 

Har spørsmål ad. rekkefølgen på trengselstiden og opprykkelsen?

 
 
Det er egentlig underlig at dette spørsmålet i det hele tatt kommer opp. Det er jo ganske logisk at dersom det skal bli en trengselstid for Jakob, slik det står, må jo Jakob være tilstede. Med Jakob menes det oss troende. Dersom vi er borte blir det jo ingen trengsel, skjønner? Hvem skal Antikrist forfølge dersom vi er borte?
En av årsakene er nok at noen frykter trengsel, og ønsker å være borte før den kommer. Dersom du leser Min studie Bortrykkelsen vil du få et enda bedre innblikk i hva Bibelen sier.
bortrykkesesteorien er av nyere opprinnelse, nemlig i 1890 årene hos Plymouth brødrene i Storbritania.
En annen årsak til forvillelsen er antagelig at folk blander samme den store trengsel og Guds vredesdom. Også under Guds vredesdom, som kommer rett etter den store trengsel, er vi som overlever den storre trengsel tilstede. Men Guds vredesdom rammer ikke de utvalgte retferdige. Sammenlikn med Israels folk i Gosen under Guds undere mot Egypt.
Altså: ingen trengsel uten Guds folk tilstede. Jesus kommer på den siste dag av tiden og utsletter de ugudelige og tar de rettferdige med seg, altså på den ytterste dag.
Mvh Ove K
 
 

Nyeste kommentarer

31.01 | 23:04

Denne nettsiden nullstiller nåden. Dette er ikke kristendom! "Av nåde ER dere frelst, ved TRO" (Ef. 2, 8) og "satt i himmelen med ham" (v.6).

...
31.01 | 17:18

Babylons fall er beskr. i Åp.18v24 gir mening med Luk.3.33 Fremstilt i Esek.23.1-6 og er kledd i purpur i likhet med skjøgen Babylon i Åp.18. Nebuk se Dan 4.22

...
15.01 | 18:49

Takk for en mektig åpenbaring av lov og nåde. Eminent skrevet !

...
11.01 | 07:29

Jeg tror på skapelsen, med evolusjonen som viktig verktøy. Koranen skriver 6 perioder... Mormonerne at dagene var i himmelen, men må manifisteres her på jorden

...
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE